pirmdiena, 2013. gada 13. maijs

Tā runā piebaldzēns!

Šodien, 13. maijā, visā Latvijā tika svinēta Valsts valodas diena. Aprīļa sākumā Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre" izsludināja konkursu "Tā runā piebaldzēns!", aicinot veidot nelielu filmiņu par Piebalgas apkārtnes cilvēkiem, to runas veidu un īpašo izloksni. 
Skatot jaunā piebaldzēna acīm, mūsu ģimenes radošā komanda atklāja, ka darbi un dedzīgums mūsdienās spēj runāt izteiksmīgāk par senatnīgo Piebalgas izloksni.  
       


Lai dzīva, dzirkstoša un mūžīga latviešu valoda!

1 komentārs: